Bijeenkomsten en vergaderingen van de Dienstraad

De dienstraad vergadert circa zes keer per jaar formeel met de directeur UFB. Daarnaast komt de dienstraad ook ongeveer negen keer per jaar zelf bij elkaar. Die laatste vergaderingen zijn openbaar, dat wil zeggen dat medewerkers van het UFB deze bij kunnen wonen. Medewerkers kunnen daar hun zegje doen over zaken waarvan ze vinden dat de dienstraad ze moet weten.

Als u een dienstraadvergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met één van de leden. De data van de informele overleggen voor de rest van 2013 zijn als volgt:

  • donderdag 10 oktober 2013 
  • donderdag 14 november 2013 
De bijeenkomsten zijn altijd van 9.00–10.30 uur. De vergaderingen worden gehouden in het KOG, de zaal kunt u vragen aan een van de leden van de Dienstraad.

Laatst Gewijzigd: 09-09-2013