P&O - Universitaire regelingen

Binnen de Universiteit Leiden gelden tal van regelingen en faciliteiten die zich richten op de medewerkers van de universiteit.

Voor al de universitaire regelingen op het gebied van P&O verwijzen wij u door naar de daarvoor bestemde site:

CAO Nederlandse universiteiten

De Universiteit Leiden valt onder de CAO Nederlandse Universiteiten. In de CAO staan de arbeidsvoorwaarden zoals die voor de werknemers van de universiteit gelden. Vaak wordt in de individuele arbeidsovereenkomst verwezen naar de arbeidsvoor-waarden in de desbetreffende CAO.

U kunt de CAO Nederlandse Universiteiten downloaden via de universitaire personeelspagina.

Laatst Gewijzigd: 10-02-2015