P&O UFB - Ziek- en betermelden

In geval van ziekte dient u dit te melden bij uw leidinggevende. Hetzelfde geldt voor het betermelden.

Ziekmelding

Er is een uitgebreide handleiding voor het ziek- en betermelden, deze folders is bij P&O op te vragen. Hieronder een verkorte ziek- en betermeldindingsprocedure.

  • Zo tijdig mogelijk, maar uiterlijk om 8.30 uur meldt u zich ziek bij uw direct leidinggevende, ongeacht de aanvangstijd van werken. Uw leidinggevende geeft uw ziekmelding door aan de personeelsadministratie.
  • Bij afwezigheid van uw leidinggevende belt u zijn of haar plaatsvervanger.
  • Als er geen plaatsvervanger is, dan belt u zelf met de personeelsadministratie (071-5273333).
  • In uw tweede ziekteweek, ontvangt u een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts (mw Danhof). Als u een dringende reden heeft waarom u niet op de afspraak kunt verschijnen, dan meldt u dit bij VGM (071- 5278015).
  • Wanneer u weer beter bent, meldt u dit aan uw leidinggevende. Hij of zij meldt u beter bij de personeelsadministratie. Bij afwezigheid van uw leidinggevende geldt dezelfde procedure als bij het ziekmelden.
  • Het is belangrijk dat u en uw leidinggevende uw betermelding z.s.m. doorgeven. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u onterecht een nieuwe oproep van de bedrijfsarts ontvangen.
  • Mocht u een oproep van de bedrijfsarts ontvangen, terwijl u al beter bent, check dan bij de personeelsadministratie of u beter gemeld bent en neem contact op met de VGM om te melden dat u beter bent.

Laatst Gewijzigd: 17-03-2014