Site over ontruimingsplan bij calamiteiten

Wat is de snelste vluchtroute uit een gebouw? Speciaal voor docenten die in de avonduren doceren, heeft de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) een site ontwikkeld waarop te vinden is hoe er gehandeld moet worden bij een calamiteit.

De universiteit heeft een speciale website voor docenten die in de avonduren college geven in

  • het Lipsiusgebouw
  • het Huizingagebouw
  • het Kamerlingh Onnesgebouw
  • het Pieter de la Courtgebouw
  • de Campus Den Haag

Op deze site zien docenten welke vluchtroute ze in het geval van een ontruiming moeten gebruiken vanuit de ruimte waar ze college geven.

Van iedere (avond)docent wordt verwacht dat hij of zij deze website minstens eenmaal raadpleegt, zodat hij of zij de studenten kan informeren over de te volgen vluchtroute. Een ontruiming kan daardoor snel en geordend verlopen. 

Snelle ontruiming van een gebouw bij een calamiteit is ook overdag van groot belang. Daarom is de ontruimingswebsite ook interessant voor andere medewerkers. Door de informatie te raadplegen kunnen zij in geval van een ontruiming een bijdrage leveren aan het snel naar de nooduitgangen leiden van (grote) groepen studenten en bezoekers.


Ontruimingswebsite

Met uw ULCN-inloggegevens krijgt u toegang tot de ontruimingswebsite.

Meer informatie

Afdeling Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Laatst Gewijzigd: 05-10-2010