Over het UFB

Het UFB staat voor Universitair Facilitair Bedrijf. Het UFB is een van de expertisecentra van de Universiteit Leiden en ze is verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening. Het UFB heeft als doelstelling klantgericht en marktconform werken. Om dat doel te bereiken werkt het UFB met het doorbelasten van de integrale kostprijs van haar diensten aan de klanten.

Het UFB kent een tweeledige structuur. Er is een verdeling in domeinen (bepaalde facilitaire producten en diensten, zoals bijvoorbeeld Copy & Printshops) en daarnaast is er op elk gebouw (en cluster) van de Universiteit een facilitair manager, die de facilitaire zaken regelt en als aanspreekpunt fungeert, dit zijn de zogenaamde facilitaire clusters. De verdeling in domeinen garandeert efficiëntievoordelen voor de hele Universiteit, terwijl de lokale aanwezigheid goede service voor onze klanten mogelijk maakt.

Het UFB is in 1995 ontstaan uit onderdelen van het Bureau van de Universiteit en van enkele faculteiten en diensten. Over de loop van de jaren zijn daar steeds meer onderdelen bijgekomen.

Laatst Gewijzigd: 01-06-2010