Geef je op voor cursus BHV of verbandleer

Binnen de universiteit is er altijd behoefte aan nieuwe BHV-ers. Iedereen kan zich opgeven voor de cursus BHV, verbandleer en reanimatie.

Bedrijfshulpverlener worden

Er is altijd behoefte aan gemotiveerde BHV'ers. Wilt u BHV'er worden of meer informatie, neem dan contact op met de BHV-coördinator van uw locatie.

Cursussen BHV

Deze cursussen zijn uitsluitend voor de medewerkers van de Universiteit Leiden. BHV cursussen worden centraal georganiseerd in werktijd door BHV.nl gegeven. Voor meer informatie over de cursussen kunt u contact opnemen met Petra Slabber (tel: 2275).   

Aanmelding voor deze cursussen verloopt via de BHV-coördinator van uw faculteit of eenheid. Deze verzorgt eventuele aanvragen voor keuringen en geeft namen door aan de opleidingscoördinator. De cursusdata worden vastgesteld door BHV.nl. Indien u zonder geldige reden en zonder afmelding besluit om niet te komen op de cursusdagen kunnen de kosten op u worden verhaald. 

Voor het waarborgen van het BHV-diploma / certificaat moet u minimaal zes keer per jaar meedoen aan diverse interne BHV-oefeningen.

Laatst Gewijzigd: 12-09-2016