Rapenburg

Academiegebouw Leiden

Het Academiegebouw is het oudste gebouw van de universiteit. Het wordt het tegenwoordig vooral gebruikt voor ceremoniële plechtigheden zoals afstuderen, oraties en promoties.


Arbocoördinator

Voor vragen, advies en informatie over arbozaken, risico-inventarisatie, milieuaangelegenheden, werkplekinrichting, RSI, BHV e.d.