Bedrijfshulpverlening & EHBO

In alle universitaire gebouwen is een bedrijfshulporganisatie aanwezig, kortweg BHV genoemd.

Coördinator

Elke BHV ploeg bestaat uit een coördinator, en BHV-ers. Dit zijn altijd mensen uit de eigen organisatie. De coördinator voor het WSD is Adrie van den Kerkhof (A.van.den.Kerkhof@ufb.leidenuniv.nl), telefonisch bereikbaar op toestelnummer 2401 of via de Servicedesk.


Taken van BHV'er/EHBO'er

De BHV/EHBO-ploeg bestaat uit mensen die werkzaam zijn op het WSD. Zij volgen regelmatig trainingen en opleidingen met betrekking tot de bedrijfshulpverlening. De kerntaken zijn:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • bestrijden van beperken van een beginnende brand;
  • het voorkomen en beperken van ongevallen;
  • het alarmeren en evacueren van werknemers en derden;
  • het alarmeren en samenwerken met externe hulpverleningsdiensten.

Cursussen

Er geldt een wettelijk minimum voor de bezetting van de BHV-ploeg. We zijn dan ook altijd op zoek naar mensen die het team kunnen versterken. Voor inzet aan de BHV-activiteiten krijg je een vergoeding.

De cursussen voor BHV'ers en EHBO’ers worden centraal georganiseerd door de opleidingscoördinator van de Interne Arbodienst/Dienst Veiligheid en Milieu. Alle opleidingen worden in werktijd gegeven.

De basiscursus bedrijfshulpverlening en de opleiding tot ademluchtmaskerdrager worden door de Brandweer Leiden gegeven. De EHBO-cursus wordt verzorgd door HBO Safe.

Oefening en herhalingscursus

Voor het verlengen van de geldigheid van het BHV-diploma moet u minstens zes keer per jaar meedoen aan een interne brand- en ontruimingsoefening.

Voor verlenging van het EHBO-diploma, wordt er jaarlijks een herhalingscursus in zes sessies aangeboden. Het EHBO-diploma is twee jaar geldig. Van het totaal van twaalf herhalingssessies moet aan minstens negen sessies zijn deelgenomen.

Aanmelding

Aanmelding voor deze cursussen verloopt via de BHV-coördinator van het WSD (Adrie vd Kerkhof A.van.den.Kerkhof@ufb.leidenuniv.nl). Deze verzorgt eventuele aanvragen voor keuringen en geeft namen door aan de opleidingscoördinator. De cursusdata worden vastgesteld door de opleidingscoördinator in overleg met de BHV-instructeur of instructeur van HBO Safe.

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers die het BHV-team willen komen versterken!

Vergoedingen

Voor deelname aan de BHV/EHBO-activiteiten krijgt u een vergoedingen:

BHV € 320,00 per jaar

vanaf 1 januari 2009: Ploegenleider
   
€ 120,00 per jaar
vanaf 1 januari 2009: Extra gratificatie € 220,00 elke 5 jaar


Laatst Gewijzigd: 15-10-2014