Werkzaamheden

De Universiteit Leiden heeft vele terreinen met bomen, grasvelden en struiken. De afdeling Groenonderhoud beheert, verzorgt en onderhoudt deze universitaire groenvoorzieningen alsook de verhardingen, de watergangen en de vijvers die op en rond de terreinen liggen.

Regulier onderhoud

Onder regulier groenonderhoud vallen werkzaamheden als het maaien van borders en gazonnen, de zorg voor watergangen, vijvers en greppels, het bestrijden van gladheid en het verwijderen van onkruid. De meeste activiteiten van Groenonderhoud vallen onder deze reguliere werkzaamheden, ze worden bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks uitgevoerd. Het reguliere onderhoud concentreert zich op het werk in en dicht om de gebouwen en is contractueel vastgelegd met het CvB.

Specifieke werkzaamheden

Onder specifieke werkzaamheden vallen bijvoorbeeld: het erop toezien dat richtlijnen van het waterschap worden nageleefd, dat kapvergunningen worden aangevraagd en dat ecologische natuurontwikkelingen in de seizoensgebonden water- en oevervegetaties worden begeleid en in stand worden gehouden. Deze specifieke werkzaamheden vinden op incidentele basis plaats.

En wat nog meer...

Naast de reguliere en specifieke werzaamheden doet Groenonderhoud nog meer werkzaamheden op aanvraag. Zo is het mogelijk om uw tuinontwerp te laten verzorgen, uw interieurbeplanting te bestellen en om groenondersteuning bij evenementen, recepties en grote festiviteiten te laten regelen. Ook kunnen wij u ondersteunen bij seizoensversieringen, kerst- en paasartikelen zitten standaard in ons assortiment.

Groenonderhoud heeft al voor heel wat hete vuren gestaan. Door onze jarenlange ervaring kunnen we u bedienen van technische adviezen, inventieve oplossingen en perfecte uitvoering van het gevraagde. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het UFB informatiepunt.

Laatst Gewijzigd: 31-05-2010